Årsmøte i Tessand Idrettslag 6.3.2023

Årsmøte i Tessand Idrettslag

Klubbhuset på Mån mandag 6. mars 2023 klokka 19.00

Saksliste 

1. Valg av ordstyrer

2. Valg av ein til å skrive i protokollen

3. Valg av to til å skrive under protokollen

4. Godkjenning av innkalling

5. Godkjenning av årsmelding

6. Godkjenning av rekneskap

7. Val

8. Inkomne saker


Enkel servering.

 

Saker som ønskes tas opp på årsmøte må være leder Øistein Formo i hende innen 24.2

Post: Tessand IL v/Øistein Formo, Ottadalsvegen 3728, 2683  TESSANDEN

eller epost: oiformo@online.no

 

Velkommen !

 

 

Del denne siden